ผู้บริหาร

นายวุฒิพร วรประวัติ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 347914
Page Views 593202
ภาพกิจกรรม
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือในงานศิลปหัตถกรร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งข้นนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62  ได้แก่ เด็กหญิงพัชรรุจี ไม้สถิตย์  เด็กหญิงคุฑามาส สุขจันทร์  เด็กหญิงศิวารมณ์  สมัครกสิการ เด็กหญิงสาธิตา ใจหนักดี   เด็กหญิงณัฐฐิดา สุชาติตระกูล  เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดสมุทร  เด็กหญิงพรพรรณ  บุตรฉ่ำ  เด็กหญิงอาทิตยา คงเพชรศักดิ์ เด็กหญิงเบ็ญจพร ธนหิรัญญา เด็กหญิงบุฑริกา ศิริยิ้มแย้ม เด็กหญิงธนพร บุญธรรม เด็กหญิงศิริลักษณ์ อดทน  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พวงศรี  เด็กหญิงชลธิชา กล้ากสิกิจ  เด็กหญิงชลธิชา แร่เงิน เด็กหญิงศศธร กสานติศิลป์  คุณครูผู้ฝึึกซ้อม  คุณครูทิพวรรณ พรปิยรัศมี
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,14:00   อ่าน 598 ครั้ง