ผู้บริหาร

นายวุฒิพร วรประวัติ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 343891
Page Views 588730
ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลวิธีการหล่อประติมากรรมหินทราย โดยอ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก ณ สาขาศิลปกรรม มหาว
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )
เข้าร่วมการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ ในโครงการ “เพชรร่มสัก” ได้รับรางวัลชมเชย
( จำนวน 0 รูป / ดู 91 ครั้ง )
ประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ
( จำนวน 0 รูป / ดู 111 ครั้ง )
แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับป.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
( จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง )
โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันเด็กของธนาคารออมสินภาค 6 ได้รับรางวัลช
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )
แข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรี
( จำนวน 0 รูป / ดู 123 ครั้ง )
แข่งขันแอโรบิก งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง กลุ่มสาร
( จำนวน 1 รูป / ดู 113 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรรณพร บัวเงิน ได้รับรางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา
( จำนวน 1 รูป / ดู 41 ครั้ง )
แข่งขันโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดเ
( จำนวน 1 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันครู
( จำนวน 6 รูป / ดู 123 ครั้ง )
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
( จำนวน 60 รูป / ดู 594 ครั้ง )
ทางโรงเรียนได้ทำบุญโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557
( จำนวน 14 รูป / ดู 51 ครั้ง )
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร
( จำนวน 14 รูป / ดู 101 ครั้ง )
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณน์ล
( จำนวน 18 รูป / ดู 258 ครั้ง )
โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่
( จำนวน 22 รูป / ดู 149 ครั้ง )
เมื่อวันที่ 23-25 ธ้นวาคม ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ แค
( จำนวน 30 รูป / ดู 520 ครั้ง )